Bestyrelse

Holbæk Quilterne


Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:


Formand                     Kirsten Bøge Schmidt

Næstformand              Birthe Olsen             

Kasserer                     Ulla Mikkelsen

Sekretær                     Anne Bodil Vith

Best.medl.                   Helle Fomsgaard


Suppleant                   Hanne Klausbo


Revisor                        Solveig Larsen

Revisorsuppleant        Hanne HansenWebmaster Lene Starup