Bestyrelse

Holbæk Quilterne

 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

 

Formand Kirsten Bøge Schmidt

Næstformand Birthe Olsen

Kasserer Ulla Mikkelsen

Sekretær Anne Bodil Vith

Best.medl. Helle Fomsgaard

 

Suppleant Hanne Klausbo

 

Revisor Solveig Larsen

Revisorsuppleant Hanne Hansen

 

 

 

 

 

 

Webmaster Lene Starup